Ett unikt boende i Borås nya stadsdel

Med avstamp i en unik historisk miljö planeras moderna bostäder i Borås nya stadsdel Regementsstaden.

På en höjd med utsikt över staden ligger f.d. Regementet I15. I denna vackra unika historiska miljö planeras för en helt ny stadsdel som totalt kommer att inrymma ca. 1200 bostäder på lång sikt. Närheten till Borås stadskärna, till vacker natur, ett område med stark historisk koppling men med moderna lösningar gör Regementsstaden till en attraktiv stadsdel och boendemiljö. I området kommer det att finnas något för alla. Bostäder i varierande storlekar med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, handel, butiker, restaurang, kommunal service, förskola och närhet till naturen. Regementsstaden blir en attraktiv stadsdel med småstadskaraktär, där det är enkelt att leva.

Variation och mångfald

Området kommer att bli en väl integrerad del utav Borås. Här kan man leva ett både bekvämt och aktivt liv, eftersom det är nära till det mesta. Den naturliga medelpunkten är de karaktärsfulla byggnaderna runt kaserngården. Kompletterande bebyggelse skapar småstadskänsla med tydligt avgränsade gaturum, torg och skyddade gårdar. I Regementsstaden planeras det för bostadsrätter, villor och kedjehus i en mängd olika storlekar.

Kontakta mig!

Victoria Johansson

Peab Bostad AB
Åkermans väg 8
504 31 Borås

Mobil 0725-334426

victoria.johansson@peab.se
peabbostad.se