Regementsstadens vision

Den nya stadsdelen ska växa fram i harmoni med den historiska miljön och det kulturarv som finns. De olika etapperna kommer att få blandad bebyggelse, allt
från punkthus och loftgångshus till kvarter med lägenheter, radhus och gårdshem. Upplåtelseformerna kommer att variera.

En levande och trygg stadsdel

Visionen är att det ska finnas livsmedels- och servicebutiker, barnomsorg, skolor, kommunal service, restauranger, caféer, frisörer och mycket annat. Mellan de olika byggnaderna kommer det att skapas plats för avgränsande gaturum, torg och skyddade gårdar. Det ska vara tryggt att röra sig i området och enkelt att mötas.

Se visionsfilmen Regementsstaden – Borås nya stadsdel