Visionen Regementsstaden

Regementsstaden kommer att växa fram i harmoni med den historiska miljön och det kulturarv vi finner här. De olika etapperna kommer att få blandad bebyggelse, allt från punkthus och loftgångshus till trevliga kvarter med lägenheter, radhus och gårdshem. Upplåtelseformerna kommer att variera.

Vår vision är att det ska finnas livsmedels- och servicebutiker, barnomsorg, skolor, kommunal service, restauranger, caféer, frisörer och mycket annat. Mellan de olika byggnaderna kommer det att skapas plats för avgränsande gaturum, torg och skyddade gårdar. Det ska vara tryggt att röra sig i området och enkelt att mötas.

Se visionsfilmen Regementsstaden – Borås nya stadsdel