2017-02-14

Peabs nya kontor

Peabs nya kontor

I oktober öppnade Regementsstadens vandrarhem upp portarna. Ett fantastiskt fint vandrarhem med härlig interiör. Vandrarhemmet är en av de första verksamheterna runt det kommande torget och centrumbildningen i Regementsstaden.

Strax efter att vandrarhemmet stod klart påbörjades ombyggnationen av det gamla ”snickeriet”. Många av byggnaderna vid regementet vill man bevara för att historiens vingslag ska påminna sig. Snickeriet är en av dessa bevarandevärda byggnader. Det är en mycket omfattande renovering och förvandling av en hundraårig gammal träbyggnad som, när det blir klart efter semestern 2017, blir Peabs nya kontor.