2022-02-25

Lägesrapport från Regementsstaden februari 2022

Lägesrapport från Regementsstaden februari 2022

Hej. Trots allt som händer i vår omvärld just nu vill vi ge dig en lägesrapport från Regementsstaden. Den här gången handlar det mycket om praktiska saker, från avspärrningar, nya grannar till parkeringar. Trevlig läsning. 

Säljpremiär för bostadsrätter 
Nu drar snart det femte projektet i Regementsstaden igång. Kul! Kasernen 1; Brf Sergeanten 1914 kommer att erbjuda såväl hyres- som bostadsrätter. Säljpremiär för bostadsrätterna blir det den 15 mars kl. 12. Avspärrningar har gjorts mellan Bostäder i Borås fastighet och vår (Brf Korpralen 1914) eftersom markarbeten påbörjas vecka 9.

Bostäder i Borås hyresrätter
Fastigheten som ägs av Bostäder i Borås (tidigare AB Bostäder i Borås) börjar närma sig inflyttning. Intresset har varit mycket stort vilket är  väldigt roligt. Nya hyresgäster och grannar kommer att dyka upp från och med maj. 

Framkomligheten påverkas
Med tanke på alla olika projekt i området kommer det att påverka framkomligheten, både för gående och trafikanter. Byggnationer och avspärrningar det närmaste halvåret innebär att du kommer att få ta andra vägar för att komma fram, vi ber om överseende med detta. 

Perioden 20220301 t.o.m. 20220530
Kartan nedan visar vilka avstängningar som kommer att göras fr.o.m. mars. När alla markarbeten påbörjas för Kasernen 1 och brf Sergeanten vecka 9 kommer Mannerfelts väg att stängas av för genomfart, se grönt och blått (Korpralen och Löjtnanten) område. Rött område visar Bostäder i Borås fastighet som också är avstängd till 1 november 2022.

 Perioden 2022–05–30 t.o.m. 2022–11–01. Efter Bostäder i Borås hyresgäster har flyttat in och fram till inflyttning för Korpralen ser APD-planen ut som nedan. 


Hur avspärrningarna ser ut efter oktober återkommer vi med i lägesrapporter längre fram.  

Parkering vid järnvägen 
Sms-parkeringen är fortsatt giltig nere vid järnvägen. Den ytan kommer att  iordningsställas i marsapril med asfalterade, linjerade och 124 belysta parkeringsplatser. 

Avslutningsvis vill vi skicka en tanke till det ukrainska folket, vi känner stor solidaritet och sympatiserar med dem. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att göra det per e-post. 

Med vänliga hälsningar
Peab Bostad
Victoria Johansson
PrC Peab Bostad
victoria.johansson@peab.se

AB Peab Sverige AB
Ove Svanberg
PrC Peab Bygg Bostad
ove.svanberg@peab.se