2019-01-21

Startskottet för Borås nya stadsdel

Startskottet för Borås nya stadsdel

En ny stadsdel är på väg att växa fram i Borås södra delar – Regementsstaden. Den 20 januari togs det första spadtaget för Brf Majoren 1914 som består av 57 lägenheter med inflyttning sensommaren 2020.

Under en vacker vinterdag samlades köpare, intressenter och andra involverade på Mannerfelts plats för att delta i firandet av byggstarten Brf Majoren 1914. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson höll i spaden tillsammans med Daniel Kapell och Jörgen Grandin som båda köpt bostadsrätter i Brf Majoren 1914. De två bostadshusen som nu ska byggas kommer vara en del av fyra etapper som planeras i området. När allt är klart kommer det att finnas cirka 1 000 bostäder här med drygt 3 000 boende. På mark som tidigare varit militärt område dit endast vissa hade tillträde är nu annorlunda. Området kommer bli en väl integrerad del av Borås. Här kan man leva både ett bekvämt och aktivt liv eftersom det är nära till det mesta.

— Vi vill utveckla Regementsstaden till en levande stadsdel. En stadsdel som känns äkta, varm och välkomnande. Där historia och framtid vävs samman till en unik miljö, säger Victoria Johansson, projektchef på Peab Bostad.

Peab står sedan några år tillbaka som ägare av det gamla regementsområdet som sträcker sig över 50 hektar. Planering av området har pågått sedan 2007 och kommer förutom bostäder även inkludera kommunala gator, torg, skola, förskola, handel och kontor.

— Regementsstaden är ett viktigt utvecklingsområde för Borås stad. Vi behöver nya bostäder för staden växer så pass mycket. Närheten till centrum och riksväg 40 gör området särskilt attraktivt, säger Ulf Olsson.