2016-10-11

Arbetet med Regementsstaden är i full gång

Arbetet med Regementsstaden är i full gång

Under februari 2016 var det inflytt av Brf Kaserngården. Ett hus med totalt 24 bostadsrätter fördelat på 2 RoK, 3 RoK samt 4 RoK. En honnör till alla som flyttat in här.

Sedan sommaren 2014 har detaljplanen för Regementsstaden varit vilande då järnvägsutredningen, som görs av Trafikverket, gällande Götalandsbanans sträckning och olika korridorer pågått. Många detaljplaner i Borås har varit drabbade av just den här utredningen och Regementsstaden är inget undantag. Under våren 2016 släppte Trafikverket på en del av området för kommande Regementsstaden och detaljplanearbetet har kunnat återupptas. Första etappen av Regementsstaden, torgdelen och kvartersstaden, pågår nu. Den beräknas pågå till våren/sommaren 2017. Hösten 2017 planeras för de första säljstarterna för bostäder runt torget. Detta kommer vara lägenheter i olika storlekar.